04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 11 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Zaal Trefpunt achter de kerk in Lieren

Gesprek met locatiemanager Horeb

Het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad heeft op 16 maart 2017, mede naar aanleiding van mededelingen in de Regiobode en in het Apeldoorns Stadsblad een gesprek gehad met de heer Westerhuis, locatiemanager van Horeb. Het waren met name de aankondigingen in genoemde bladen “De Hoop breidt uit” en “Nieuwe locatie De Hoop ggz in Beekbergen” die om uitleg vroegen.

Door de heer Westerhuis werd dat beeld meteen bij aanvang van het gesprek wat genuan­ceerd. Het gaat om ambulante behandeling (gesprekken) van mannen vanaf 18 jaar die nu ook al plaatsvindt maar er was behoefte aan een locatie die meer passend is bij de ambulante zorg dan het terrein van Horeb aan de Kuiltjesweg. De locatie waar de ambulante zorg wordt verleend is gezondheidscentrum De Papenberg (Loenenseweg 1).

Hulp wordt verleend door een compact team van onder ander psychiaters en psychologen die nu ook al werkzaam zijn bij Horeb.

Het was een informatief en open gesprek waarin werd voortgebouwd op een eerder gesprek en de bijeenkomst in november 2016 dat als onderwerp had “Beekbergen en de zorginstellingen, de zorginstellingen en Beekbergen”.

Bestemmingsplan De Hoeven (naast 5)

Dit onderwerp stond op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 16 maart 2017. De zaal “Het Rode Hert” zat goed vol met bewoners van De Hoeven. Namens hen werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te spreken en daaruit bleek dat de huidige bewoners van huizen aan De Hoeven een aantal bezwaren hadden -deels ook al verwoord in een eerder ingediende zienswijze- tegen de nieuwbouwplannen.

Naast het feit dat de bewoners van oordeel zijn dat de communicatie tussen gemeente en bewoners beter had gekund en ook had gemoeten en dat de transparantie van de wijze waarop het proces door de gemeente is behandeld niet altijd even duidelijk was. Er was met name kritiek op de voorgenomen type bebouwing en het teloorgaan van belangrijke zichtlijnen naar de enk. Daartoe uitgenodigd door een van de raadsfracties gaf de woordvoerder van de huidige bewoners van De Hoeven aan dat het bouwen van twee in plaats van vier woningen op het betreffende kavel acceptabel zou zijn. Belangrijke zichtlijnen naar de enk zouden dan deels in tact blijven. Vervolgens was het woord aan de raadsfracties. Opvallend was dat ook een aantal  raadsfracties grote waarde toekende aan de zichtlijnen naar de enk. Opgemerkt werd dat het huidige voorstel past binnen de structuurvisie. De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat hij de raadsfracties een brief zal doen toekomen waarin hij aandacht zal geven aan de gemaakte opmerkingen, bij de brief een kaart zal toevoegen waarop bebouwd oppervlak en kavel grootte en zichtlijnen zijn aangegeven. De raadsfracties hebben in meerderheid aangegeven dat zij eerst na ontvangst van de brief en de daarbij gevoegde bijlagen, zullen bepalen of het voorstel besluitrijp is.

Gehoord de discussie zal het nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat de schop de grond in kan.

Overleg over een openbaar toilet

In het dorp wordt (in toenemende mate) hinder ondervonden van wildplassers. Maar ook toeristen laten merken dat zij een openbaar toilet soms node missen. Tijdens eerdere vergaderingen van de dorpsraad (onder andere de bijeenkomst in november 2016 met de zorginstellingen) is het onderwerp aan de orde geweest. Alle reden dus om dat onderwerp in een brede samenstelling te bespreken. Aan het gesprek namen deel gemeente Apeldoorn, politie, Pluryn, Veluwse Avondmarkt en Dorpsraad Beekbergen-Lieren.

Enkele aantekeningen naar aanleiding van het overleg:

 • uit de door de gemeente Apeldoorn getoonde brochures en de daarbij gegeven toelichting wordt, na afweging van de verschillende mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten en onderhoudshandelingen een voorkeur uitgesproken voor
  - een gescheiden toiletruimte voor dames en heren
  - een volledig zelfreinigend systeem
  - een “gebouw” dat past in de omgeving
  - een signaleringssysteem

 • als mogelijke locatie wordt genoemd de groenstrook bij de Papenberg - Wolterbeeklaan

 • nagegaan zal worden of sponsoring door partijen als Bemivo, Veluwse Avondmarkt, Rabo initiatieven fonds, leefbaarheidsfonds provincie Gelderland, individuele winkeliers enz. mogelijk is

Zodra nieuwe informatie beschikbaar is zal middels “datumprikker” een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Teleurstellend was het dat enkele partners in dit besluitvormingsproces een rol spelen niet hebben gereageerd op de uitnodiging.

KLOMPENPADEN

InformatieavondKlompenpad Beekbergen op 29 maart 2017

In het fraaie buitengebied van de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels vier Klompenpaden gerealiseerd. Vanwege het succes wil de gemeente Apeldoorn een nieuw Klompenpad ontwikkelen in het gebied rond het dorp Beekbergen. De nieuwe wandelroute kan landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar maken voor bewoners en recreanten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaat dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen samen met bewoners. Doet u mee?

Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een Klompenpad
rond Beekbergen?
U bent van harte welkom op de startavond op
woensdag 29 maart 2017.
De avond begint om 20.00 uur in de Hoge Weye, Dorpsstraat 30 te Beekbergen (zaal te bereiken via de achteringang van de Hoge Weye). De koffie staat klaar om 19.45 uur.

Klompenpaden

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen jaren al 97 Klompenpaden ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te onderhouden en regelmatig te controleren.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het proces.

Werkgroep Klompenpaden

Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de Klompenpaden. Iedereen krijgt de kans om zijn kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en ideeën voor routes aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie die op deze avond verzameld wordt, dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners en SLG gaat vervolgens aan de slag. Met als doel om een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop van kunt genieten en trots op kunt zijn.

Graag tot ziens op 29 maart!

Meer informatie

Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u wel belangstelling voor de klompenpadenwerkgroep? Voor vragen over deze avond of de werkgroep kunt u terecht bij Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, post@dorpsraadbeekbergen.nl, telefoon 055-5061010. Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.

In en om de dorpen

“Kom mee naar buiten ……..”

Dat was de afgelopen week met dat heerlijke lenteweer de lokroep. Velen gaven daar ook gehoor aan. Maar er zijn ook mensen die fysiek niet meer in staat zijn aan die lokroep gehoor te geven. Althans niet zonder hulp. Wij werden door de heer Klanderman (seniorenconsulent) geattendeerd op de mogelijkheid van de duo-fiets die bij De Vier Dorpen tijdelijk beschikbaar is. De duo-fiets is van Het Zonnehuis en De Vier Dorpen kan tijdelijk gedurende enkele uren per week daarvan gebruik maken. En de ervaringen van enkele bewoners van De Vier Dorpen zijn zeer positief. Maar die tijdelijke beschikbaarheid is natuurlijk geen ideale oplossing. U begrijpt het al. De Vier Dorpen wil graag een eigen duo-fiets hebben om met hun bewoners te kunnen genieten van een fietstochtje in en rond het dorp. Want wat is er mooier dan als senior met hulp van een activiteitenbegeleidster of een vrijwilliger weer even naar het dorp te gaan om door de directe omgeving van het dorp te fietsen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheid om te helpen bij het begeleiden van “duo-fietsers” of over hoe u kunt helpen dat er een duo-fiets kan worden aangeschaft? Neem contact op met Ingrid Klomp (activiteitenbegeleidster bij De Vier Dorpen ( telefoon 055 5066800).

N.B. Een rondje mee mogen rijden met Ingrid Klomp en kunnen ervaren
        hoe goed het is om op de duo-fiets te rijden (gereden te worden!).

 

RepairCafé

Laatste donderdag van de maand kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de “Stamtafel”) in De Hoge Weye terecht in het RepairCafé voor reparatie van defecte huishoudelijke apparaten. De heer Linssen is dan aanwezig en zal proberen het mankement te verhelpen. Er zijn een paar voorwaarden:

- u moet het apparaat “onder de arm” mee kunnen nemen
- kosten voor vervangende onderdelen worden in rekening gebracht
  (handigheid en kennis zijn gratis).

Formulierenspreekuur

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.

Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:

- Aanvragen en activeren van een Digid
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong)
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen
- Het schrijven van bezwaarschriften
- Het opstellen van verzoeken voor betalingsregelingen
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.

Praktische informatie:

Het formulierenspreekuur vindt plaats op De Vier Dorpen,
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen

Het Beekbergens Toneel

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl