04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

U I T N O D I G I N G

Groenstructuurkaart Apeldoorn nader bekeken

In de vorige Nieuwsbrief werd meegedeeld dat de gemeente Apeldoorn de groenstructuurkaart ter inzage heeft gelegd.

Omdat in de nota, de lokale groenstructuur (o.a. landschappelijke aspecten, boomrijke buurten en wijkgroenstructuur) wordt beschreven en toegelicht en de voor stedelijk- en buitengebied de van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt verklaard, is -om door de bomen het bos te blijven zien- een introductie gewenst.

Want waar ligt de begrenzing van de Wet Natuurbescherming en waar de begrenzing van de gebieden waar voor het kappen van bomen wel een kapvergunning vereist is en waar niet? Wanneer is de compensatieregeling van toepassing en wanneer niet?

Om misverstanden nu en in de toekomst te voorkomen hebben de Buurtcommissie Zomeroord en de Dorpsraad Beekbergen-Lieren het initiatief genomen voor het organiseren van een informatiebijeenkomst.

De heer E.J. Mulderij van de gemeente Apeldoorn zal op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur in de grote zaal van de Hoge Weye een presentatie verzorgen en uw vragen die betrekking hebben op de “Groenstructuurkaart Apeldoorn” beantwoorden.

De gegevens even op een rijtje:
- Onderwerp: Groenstructuurkaart Apeldoorn
- Datum: Dinsdag 21 februari 2017
- Locatie: De Hoge Weye, Dorpstraat 32, Beekbergen
- Aanvang: 20.00 uur
- Inleider: De heer E.J. Mulderij (gemeente Apeldoorn)
- Organisatie: Buurtcommissie Zomeroord en Dorpsraad Beekbergen-
  Lieren

En natuurlijk wordt er, zoals u dat van ons gewend bent, gezorgd voor een drankje en een hapje.

Gemeente op bezoek bij de dorpsraad

Op woensdag 15 februari 2017 kwam wethouder Cziesso en een vertegenwoordiging van de unit Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn op bezoek bij het bestuur van de dorpsraad. Omdat de trefwoorden die we van de gemeente hadden gekregen “participatie” en “schoon” waren, lag het voor de hand om ook het management van Pluryn en de begeleiders van het milieuteam van Pluryn voor dit gesprek uit te nodigen. Het was een open en voor alle partijen een informatief gesprek. Na een korte introductie door Rob Kruis (gemeente Apeldoorn) en Joop van der Meer (dorpsraad Beekbergen-Lieren) waren het de begeleiders van Pluryn (Willem Altena, Peter van der Wolf en Judithjah de Jongh) die vertelden hoe zij wekelijks met een groep cliënten zwerfvuil en blikjes verzamelen en afvoeren. Het milieuteam is op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend in Beekbergen aan het werk. Het management van Pluryn (Richard Groot Koerkamp) gaf een toelichting op de organisatorische aspecten en het beleid en de aspecten die verband houden met veiligheid en aansprakelijkheid wanneer cliënten van Pluryn buiten de instelling (in de openbare ruimte) aan het werk zijn. Door de begeleiders werden voorbeelden gegeven van hoe de begeleiding in de “dagelijkse praktijk” er uitziet.

De medewerkers van de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente waren zeer geïnteresseerd in de aspecten die betrekking hadden op participatie. Natuurlijk kwam ook het behaalde resultaat met het verzamelen van blikjes ter sprake. In een vorige Nieuwsbrief werd daar aandacht aan besteed. De gemeente attendeerde de dorpsraad en Pluryn op de mogelijk­heid de aanhangwagen te lenen waarin allerhande gereedschap zit dat gebruikt kan worden bij het opruimen van zwerfvuil, bladeren en dergelijke. De aanhangwagen wordt naar de aan­gegeven plaats gebracht en na gebruik ook weer opgehaald door de gemeente. Ook genoemd wordt het gegeven dat de gemeente een aantal afvalbakken heeft teruggeplaatst onder de voor­waarde dat Pluryn deze leegt. En dat gaat goed.

Zowel de gemeente als de dorpsraad en Pluryn spreken uit dat zij de samenwerking zeer goed vinden.

Al met al een goede bijeenkomst. De gemeente bedankte bij monde van de wethouder voor de ontvangst en de verstrekte informatie. Pluryn en de dorpsraad dankte de gemeente voor de geboden gelegenheid om te vertellen hoe in Beekbergen “participatie” in praktijk wordt gebracht.

De kas is gecontroleerd

Op woensdag 15 februari 2017 hebben Henk Oosterhuis en Wijnand Elfers in opdracht van de leden van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren (daartoe gemachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016) de “kascontrole” uitgevoerd. Zij hebben na de uitgevoerde controle de verklaring getekend dat geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Deze verklaring zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2017 aan de leden worden voorgelegd.

Het bestuur van de dorpsraad bedankt Jaap Hertgers voor de nauwgezette en overzichtelijke wijze van de financiële administratie.

In en om de dorpen

Proficiat

Op dinsdag 14 februari 2017 werd door de heer Heidema (burgemeester van Deventer) aan dr.ir. J Jansen, CEO van Gezondheidsdienst voor dieren te Deventer, de versierselen uitgereikt die behoren bij zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto: Gemeente Deventer

De heer Jansen is woonachtig in Beekbergen. Wij feliciteren onze dorpsgenoot met deze Koninklijke erkenning.

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl