04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

In en om de dorpen

U I T N O D I G I N G

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt haar leden uit voor de statutair voorgeschreven

Algemene Ledenvergadering

die zal worden gehouden op

dinsdag 24 april 2018 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) aanvang 20.00 uur 

Voor de pauze zullen de statutair voorgeschreven jaarstukken worden behandeld.

Na de pauze zal de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn een presentatie verzorgen over

"Kleur in het dorp"

U bent van harte uitgenodigd.

De jaarstukken zijn vanaf 16 april 2018 te raadplegen op de website van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren of kunnen vanaf vijf werkdagen voor de dag van de vergadering op kantoor dorpsraad worden afgehaald

Stichting Monument Woeste Hoeve

Van de Stichting Monument Woeste Hoeve kregen wij het volgende bericht:

Het bestuur van Stichting Monument Woeste Hoeve deelt u met droefheid mede dat ons voor­malig bestuurslid Han van Breugel op 3 april j.l. geheel onverwacht in haar slaap is overleden. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen en wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Ook voor de Stichting is het overlijden van Han een groot verlies. Samen met haar man Henk was zij jarenlang de drijvende kracht van de Stichting. En samen met Henk heeft zij diverse jaren besteed aan het uitzoeken van de juiste lijst van slachtoffers en het achterhalen van hun levensgeschiedenis, hetgeen resulteerde in het boek “Woeste Hoeve, 8 maart 1945". Vorig jaar vond zij de tijd gekomen om wat afstand te nemen tot de Stichting, maar zij bleef zeer belangrijk voor ons als vraagbaak en aanspreekpunt. Bovendien deed ze vorig jaar en dit jaar nog twee publicaties het licht zien: “Sta eens even stil, 25 jaar Stichting Monument Woeste Hoeve” en “Woeste Hoeve, twintig jaar herdenken”. Wij zijn als nabestaanden Han heel veel dank verschuldigd.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Het correspondentieadres luidt:

Lindenhoevestraat 301, 1096 DV Amsterdam.

Glasvezel buitenaf

In het afgelopen jaar is er in de Stentor (maar ook in deze Nieuwsbrief naar aanleiding van de discussie in het dorpenplatform) aandacht besteed aan de plannen voor glasvezelnetwerk in het buitengebied.
In de digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad hebben wij onze zorg uitgesproken over voorgenomen plan van aanpak, de voortgang van gemaakte afspraken en de acceptatie. De laatste maanden is er een wending ten goede. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd waar de ambassadeurs
(zij zijn het die de gesprekken over de aansluitingen gaan houden met bewoners) en er zullen bewonersbijeenkomsten worden gehouden. Kortom, er zit vaart en structuur in het project. Belangrijk is een antwoord op de vraag: wie doet er mee en is dat uiteindelijk een voldoende dekkingsgraad. De tijd zal het leren.

Lelystad Airport

Er wordt wat af gedebatteerd over de samenstelling van de MER-commissie. Wie mag/moet er wel of juist niet in de Commissie die de MER (Milieu Effect Rapportage) gaat evalueren, beoordelen op juistheid. Zijn er nu wel of geen harde afspraken over het aantal vliegbewegingen en op welke hoogte dan? Waarom niet eerst het luchtruim opnieuw indelen en dan het aantal vliegbewegingen vaststellen.

Het college van B&W van Apeldoorn heeft in reactie op de Project Nieuwsbrief van 9 april 2018 een duidelijk signaal afgegeven. Veel zal er nog vergaderd moeten worden, veel zal nog ter discussie gesteld worden, lang zal het nog duren - zo is de verwachting - voordat er duidelijkheid wordt verkregen. Wij blijven het volgen.

In en om de dorpen

OBS Beekbergen 200 jaar

Op zaterdag 14 april 2018 werd het centrale feest gevierd door de Openbare Basisschool Beekbergen. Centrale feest, want het was al ruim een week een feestelijke stemming in en rond de school. Wat is er veel veranderd in die tweehonderd jaar. Maar tijdens deze dagen stonden de laatste jaren centraal. En in die periode was de verandering (ontwikkeling) op het gebied van lesgeven gigantisch. De computer deed zijn intrede in de school, van strikt klassikaal naar groepen en individueel. Als de leraar daar de tijd voor beschikbaar had.

Zaterdag 14 april kon men de vroegere klasgenoten ontmoeten, verhalen delen en missen van zij die er niet meer zijn. Maandag 9 april was minister Slob op school en zaterdag 14 april was burgemeester Berends aanwezig. Bijgaande foto’s geven een goed beeld van het circus, opgevoerd door de leerlingen, en de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 14 april 2018.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl